Betingelser

Afbud

Afbud til aftaler modtages senest dagen før kl. 16.00. Du kan indtale besked på telefonsvarer, sende sms eller mail.

Ved for sent afbud opkræves for personer med henvisning fra egen læge 310 kr (ved gentagende afbud dobbelt takst)

For øvrige personer opkræves fuld takst 820 kr.

Betaling

Du kan betale kontant ved hver eller hver anden samtale. Alternativt kan betale via netbank på:

Kontonummer: Reg. nr.: 3241 kontonummer: 40002294

Se mere under priser