Psykologisk Undersøgelse

En psykologiske undersøgelse kan være god til at afdække personlighedsprofil, begavelsens, ressourcer og eventuelle vanskeligheder.

Undersøgelser bliver ofte brugt, hvis mennesker har et ønske om afklaring - det kan særligt være i et aktiveringsforløb, i forhold til revalidering eller pension. Ved undersøgelsen får de og en sagsbehandler et samlet billede af livssituation og psykologi.

På baggrund af en undersøgelse udfærdiges en samlet erklæring, som kan bruges i et sagsforløb.

Det er oftest sagsbehandlere fra kommuner, der henviser til og betaler en psykologisk undersøgelse.

Jeg er ansat som konsulent ved Danske Privathospitaler og laver her disse undersøgelser. Modtager også gerne selv henvisninger.