Henvisning

Fra 1. januar 2009 har jeg fået overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder at du kan henvende dig med henvisning til psykologbehandling fra egen læge. Derved er en betydelig del af dine udgifter dækket af sygesikringen. Der forekommer en egenbetalingsdel (se under "priser").

Med følgende problematiker kan du få henvisning via egen læge. Henvisning fra egen læge giver som udgangspunkt ret til 12 samtaler. Du bestemmer selv, hvor mange, du har brug for. En anden psykolog kan overtage henvisningen hvis du , inden de 12 samtaler er brugt, ønsker at skifte behandler. I tilfælde af, at du er henvist pga. depression kan der søges pm yderligere 12 samtaler.


Klinikken er i udvikling og åbningstiden er således udvidet, så der nu er mulighed for konsultation onsdag til fredag efter aftale.