Foredrag, undervisning og temadage

Er I en gruppe mennesker – på arbejdspladsen, i foreningen eller et andet form for fællesskab, der ønsker viden om og inspiration til jeres særlig interesse, kommer jeg gerne og laver temadage, foredrag eller undervisning sammen med jer.

I foredrag, undervisning eller temadage tilstræber jeg et højt fagligt niveau, der nøje modsvarer jeres behov og derved bliver vedkommende, levende og anvendeligt. Psykologisk viden er bedst, når den kobles med eksempler fra det levede liv, med deltageres egne erfaringer, nysgerrighed og undren.

Den bedste læring opstår, når vi i fælles udveksling gør stoffet virkeligt!

Mine særlige interessefelter er

  • Unges liv og udfordringer

  • Spiseforstyrrelser, misbrug

  • Stress i arbejdsliv og privatliv

  • Det frivillige arbejde

  • Om respektfuldt professionelt arbejde med mennesker – den engagerede samtale, den personlige relation

    Svarer jeres særlige interesse ikke til disse emner, kontakt mig da alligevel. Måske kender jeg andre i mit netværk, der kunne hjælpe jer.